Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Αίτηση Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων και Εμπορευμάτων Χρήσης 2024 στις χερσαίες λιμενικές ζώνες του Δήμου Χανίων

20.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:35

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων για το 2024, στους παραχωρούμενους χώρους, απόφαση 214/2023 ΑΔΑ 9ΝΗ0ΟΕΒΕ-9ΨΩ για τη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, (απόφαση 216/2023 ΑΔΑ ΨΕΜΜΟΕΒΕ-ΒΝΣ) για τη χερσαία λιμενική ζώνη της Ν. Χώρας, (απόφαση 215/2023 ΑΔΑ 6ΘΑΥΟΕΒΕ-Κ4Ω) για τη χερσαία λιμενική ζώνη του Κουμ Καπί, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας www.dlx.gr (https://dlx.gr/ilektronikes-aitiseis/).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 20/11/2023 έως και τη Δευτέρα 11/12/2023.

 

*Η αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων θα πραγματοποιείτε κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2821-3-41746 εσ 2.