Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Την Τρίτη 28/11/2023 στις 09:30

23.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:52

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , στο Δημαρχείο Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 488 με αρ πρωτ 35496/25-4-2023 ,του Υπουργείου Εσωτερικών, την 28-11-2023  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 09:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης "ΑΒΑΒΑ".

2. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης "ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.".

3. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης "ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ι.Κ.Ε.".

4.Γνωμοδότηση περί έγκρισης σχεδίου κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4849/2021.

5.Ανάκληση της με αρ. 44/2023 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων.

                                                                                       

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος