Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-03-2022

24.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:53

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης   τακτικής  συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 29η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ -ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

2. ΠΑΑΩΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΑΠΟΣΟΛΩΝ  ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  ΓΕ.ΛΕΠΑΛ.

3.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ

5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΛΙΝΟΥ (ΑΠΟΦ. 2 ΕΠ.ΠΡΑΣΊΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

6. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΠΟΦ. 3  ΕΠ.ΠΡΑΣΊΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

7.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ(ΑΠΟΦ. 4 ΕΠ.ΠΡΑΣΊΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

8. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΜΕΤΑΞΑΚΗ & ΧΡ.  ΣΜΥΡΝΗΣ(ΑΠΟΦ. 5 ΕΠ.ΠΡΑΣΊΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

9. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

10.ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΟΧΗ 1. ΠΛΑΤΕΙΑ 1866

11.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ

12. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ

13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

14.ΑΙΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PROPERTIES PLUS IKE -ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ -ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  ΚΛΠ

15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0161 -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

16.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 159 -ΤΣΙΓΚΑΚΗ  ΑΝΤΩΝΙΑ

17. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0122 -ΦΟΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

18.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0142- ΕΣΠΕΡΟΣ

19.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0121- ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

20. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0154-ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

21.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0146 -ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

22.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΝΟ 0135 – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ

23. ΕΝΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 169/2022 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

24. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

25. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΦΡΑΚΗΣ

26.Τροποποίηση Σχεδίου πόλεως «Παχιανά ΙΙ» Δ. Χανίων στο ΟΤ 67. (ΣΧΕΤ.: Οι με αρ. 49191/21-9-2022 και
58893/10-11-22 αιτήσεις της κ. Κορακάκη Αρτεμησίας )
27. Γεωμετρική μεταβολή. ακινήτου με ΚΑΕΚ 501503511013, που βρίσκεται στην περιοχή εντός του
εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής Παχιανών (Άγιος Νεκτάριος), τομέας Γ, πολεοδομική
ενότητα 11, Παχιανά Ι, του Δήμου Χανίων (Η με αρ. πρωτ 3526/24-01-2023 αίτηση του ΤΣΟΥΡΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
28. Εισήγηση σχετικά με απόδοση Νέων οικοπέδων αντί αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του σχεδίου πόλεως
«Καλυκάς» Δ. Χανίων (ΣΧΕΤ:Η από 31343/22-6-2022 αίτηση του κ. Σηφαντωνάκη Κων/νου)

 

 

 

                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ