Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων αναφορικά με την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Χανίων

27.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:33

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2023 έλαβε την υπ΄ αριθμ. 576 ομόφωνη απόφαση, με την οποία εξέδωσε ψήφισμα, αναφορικά με τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Χανίων στη Νέα Χώρα.  

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω ψήφισμα:

«-Η σημερινή κατάσταση, που αφορά όχι μόνο το Κολυμβητήριο αλλά και όλες τις αποκεντρωμένες δομές της Γ.Γ. Αθλητισμού δεν είναι εικόνα και μοντέλο λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους

-Η αιρετή Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και οφείλει να συνεργάζεται  με τα σωματεία, τις ομάδες και τους ανθρώπους του αθλητισμού για την απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των αθλητικών δομών κάθε Δήμου και ο Δήμος οφείλει στο πλαίσιο αυτό και θα το πράξει να θέσει στους αρμοδίους φορείς της Κυβέρνησης το ζήτημα και να ζητήσει την περιέλευση των εν λόγω δομών στους Δήμους της Χώρας

-Την πλήρη και ουσιαστική συνολική συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητήριου του ΕΑΚ Χανίων, ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες άθλησης στην περιοχή, με κρατική χρηματοδότηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων.

-Την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ΕΑΚ Χανίων στο ύψος των αναγκών, να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να αυξηθεί η τακτική επιχορήγηση στα ερασιτεχνικά σωματεία, ώστε να υπάρχουν προγράμματα μαζικού αθλητισμού κολύμβησης δωρεάν για όλους.

-Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών στο Κολυμβητήριο στο Ακρωτήρι και να υλοποιηθεί το σχέδιο για το αθλητικό κέντρο που απαιτείται να δημιουργηθεί εκεί.

-Επιπλέον, για τη συντήρηση, με κρατική χρηματοδότηση, συνολικά των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Χανίων και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες άθλησης στην περιοχή».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.