Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02-06-2023

29.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:19

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 2η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Κ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ» κ΄ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  -ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 94΄ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΥΔΑ

 

3.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ κκ 110162/  ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ « ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

 

4.ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.107/2021 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 52/2020 (ΑΔΑ:Ω7ΠΛΩΗ5-5ΧΜ) ΑΠΟΦ. Ε. Π. ΖΩΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

 

5. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.144/2022 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 28-2021 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 103-2021 ΑΠΟΦ. ΕΠ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ  ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ-ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ .

 

6. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΦ. ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.89/2022 ΕΠΖ ΠΕΡΙ  ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΚΗ.

 

7. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΦ. ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 13/2022 ΕΠΖ ΠΕΡΙ  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΕΑ -ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ – (ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 155/2021 ΑΠΟΦ. Ε.Π.Ζ  -ΜΗ   ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΛΟΓΩ  ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -)

 

 

8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ κκ 027042/ΟΤ740 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

9. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  « Κ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ» Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

10. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΧΑΛΕΠΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 080219/ΟΡΙΟ  ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ

 

12. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ    ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

13. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ    ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

14. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

 

15. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

16.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ /ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 260/2022 ΑΠΟΦ./ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΊΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

18 . ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 8γ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

 

 

19. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 38/2021 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ -«ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 8Ε’, ΗΤΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΦΡΟΥΔΙΑ’’ ΧΑΛΕΠΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 11Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

 

20 ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 39/2021 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ (5ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  1ο ΓΕΛ ,5ο & 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ,ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

 

21. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ -ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ  ΟΤ1179-1180 Κ.Λ.Π

 

22. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. 1051/2014 Α. Δ. Σ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  -(ΑΚΙΝΗΤΟΥ  κκ 100485 ΟΤ 1190)

 

23. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ

 

24. ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

25. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

26.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ -ΦΙΛΙΑΣ -ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

 

27.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΑΙΤΗΜΑ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

 

28. ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΦΙΣΟΚΚΟΛΗΣΕΩΝ (ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ)

 

29.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΜΕ κκ  0502004/ΟΤ1296 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ