Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04-12-2023

30.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:51

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης   συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 4η   Δεκεμβρίου  2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝ ΠΡΕΒΕΛΗΣ 1 

2.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ

3.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  Η΄ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ

4.ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ κ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε

5. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ --  ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

6.ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  κ΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔ.  ΜΕ κ.κ. 070263/ΟΤ56-57 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π. ΣΟΥΔΑ

8. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  κ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔ.ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

9.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  ΣΕ ΙΔ.  ΜΕ κκ 045011/ΟΤ773

10. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ

11. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 -ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

12. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΧΑΤΖΙΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ  -ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΕ ΤΜ. ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΑΝΣ

   14. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (9Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ -ΟΙΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  (ΑΡ. 11/2022 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ)

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 160/2021 ΑΠΟΦ. ΕΠ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ  ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ 

«ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 5, ΗΤΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΚΟΥΜΠΕΣ’’ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 3ο ΓΕΛ, 12 & 18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 12ο & 18ο & 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ .  

(ΣΧΕΤ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜ. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ -ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1264/2-11-2021 -ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧ ΔΗΜΟΥ 42038/8-11-2021)   (ΑΠΟΦ. 14/2022 ΕΠΖ)                                                                                                                                                                                          

16. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 6, ΗΤΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ (6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 4Ο ΓΕΛ, 13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ) (ΑΠΟΦ.40/2021 ΕΠΖ)

17. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»), ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 8Α, ΗΤΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΕΠΙΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ’’ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)(ΑΠΟΦ.174/2021)

18. « ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ  (8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ -33ο   ΝΗΙΠΑΓΩΓΕΙΟ)»(ΑΠΟΦ.104/2021 ΕΠΖ)

19.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  Η΄ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ “‘SFIGA:”

20.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ -ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

21.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ-LIeshi  Ilir

22. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ

23.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  ΜΕΤΑΞΥ ΟΤΓ 559 ΚΑΙ Γ563 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ