Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ στον Δήμο Χανίων

31.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:03

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τη στήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, υλοποιούν δράσεις για την πρόληψη ασθενειών και προαγωγής Υγείας σε ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019». Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται και για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ, ωφελούμενους των λοιπών φορέων της Σύμπραξης με τη στήριξη και των άλλων Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Οι δράσεις για την Πρόληψη ασθενειών και Προαγωγή της Υγείας στους ωφελούμενους, που αφορούν το Δήμο Χανίων θα υλοποιούνται έως και το τέλος Οκτωβρίου, 2023.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Ιατρική Σχολή, έχει αναλάβει μια σειρά από δράσεις σχετικές με την πρόληψη επιλεγμένων νοσημάτων και προαγωγής υγείας σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ και ειδικότερα παρεμβάσεις:

1: Για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

2: Για τους κινδύνους από την κατανάλωση του οινοπνεύματος.

3: Για τους κινδύνους του καπνίσματος και παρεμβάσεις για τη διακοπή του.

4: Για τα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού.

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα να ενημερώσει τους ωφελούμενους για τους κινδύνους στην υγεία τους, που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμπεριφορές αλλά και να τους προτρέψει – ενθαρρύνει να λάβουν αποφάσεις για την υιοθέτηση μιας ‘’άλλης’’ συμπεριφοράς, με αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής.

Αντικειμενικός στόχος των δράσεων που έχει αναλάβει η Ιατρική Σχολή, είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από επιλεγμένες δράσεις για τη μείωση του κινδύνου και της νοσηρότητας των επιλεγμένων χρόνιων νοσημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις στον Δήμο Χανίων σε μορφή ομαδικών συναντήσεων, με σκοπό την ενημέρωση και την αύξηση της επίγνωσης και συνειδητοποίησης των ωφελούμενων του προγράμματος. Θα δοθούν απλές πρακτικές συμβουλές σε έντυπα φυλλάδια, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εκπαίδευση σε μικρές ομάδες (5 ατόμων), όπου θα τους παρέχονται σύντομες συμβουλές και γραπτές προσωπικές οδηγίες για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με συμπεριφορές υγείας.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αλλά και να ενημερώνονται, για περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων στο τηλέφωνο 2821341695, 3, 1 έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιο Κρήτης

Τηλ.: 2810394594,394613-21

e-mail:andkarelis@gmail.com, irinivasilaki@hotmail.com, knefelaki@gmail.com