Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ημερίδα του Δήμου Χανίων για τα έργα αναζωογόνησης του αστικού κέντρου (ΣΒΑΑ): Την Παρασκευή 24/11/2023, στο Κ.Α.Μ.

22.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:24

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα έργα και οι δράσεις, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  Δήμου Χανίων 2014-2020.

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Χανίων υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πόλη των Χανίων, ως ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων, που ενσωματώνει τις απόψεις των πολιτών και συνδιαμορφώνεται βάσει συλλογικών διαδικασιών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:

10:00  Προσέλευση-Εγγραφές

10:15   Χαιρετισμός Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Νίκου Καλογερή

Χαιρετισμός Προϊσταμένης  ΕΥΔ Προγράμματος  «Κρήτη», Μαρίας Κασωτάκη

10:35 Παρουσίαση δράσεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς πολιτισμού –           τουρισμού, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και               Πληροφορικής Δήμου Χανίων, Σεβαστή Πολυχρονάκη

10:50 Παρουσίαση δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και τεχνικών       παρεμβάσεων,
Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Γεώργιος Ευθυμίου, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, Αναστασία Ντίνη

11:20: Παρουσίαση δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης,             Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων, Αικατερίνη Κατσιαγάννη, Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικίνδυνων Υλικών και Θεμάτων Χημ. Μηχανικού ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε., Μαρία Φλεμετάκη

11:35: Παρουσίαση δράσεων  ψηφιακής αναβάθμισης των ΜΜΕ, Διευθυντής αξιολόγησης έργων Αναπτυξιακής Κρήτης (ΕΦΕΠΑΕ), Γεώργιος Τερζάκης         

11:45: Ερωτήσεις – Συζήτηση