Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ενημερώσεις «πόρτα-πόρτα» από τη ΔΕΔΙΣΑ για την ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

02.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:00

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Προγράμματος που υλοποιεί, “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ», για πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις στην Περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) RECODE του Δήμου Χανίων, ήτοι στη βόρεια περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, πραγματοποιεί εξειδικευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών, των επαγγελματιών, αλλά και των επισκεπτών για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, καθώς και την ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, συνεργάτες της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα πραγματοποιήσουν σύντομες ενημερώσεις «πόρτα-πόρτα» σε ξενοδοχειακά καταλύματα, Κέντρα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και λοιπές επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, για τα δύο νέα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή που θα λειτουργήσουν στην περιοχή από τον Δήμο Χανίων:

  1. χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών (βιοαποβλήτων) καθώς και
  2. χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών.

Συγχρόνως θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, ως προς τη σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η Πράξη «Συμμετέχω!» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

p1