Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Eιδική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 8/3/2023

03.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:13

Eιδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέμα:

 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων Χρήσης 2020 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) και σύνταξη έκθεσης

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης