Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Την Τρίτη 25/07/2023

24.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:06

«Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Διά Περιφοράς» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 ν. 4635/2019)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Ιουλίου   2023, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 14:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς με μοναδικό θέμα τη «Λήψη Απόφασης α) για την έγκριση επιπλέον ωρών λειτουργίας του  Νυχτερινού  Καταφυγίου των Αστέγων, λόγω πρόβλεψη υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα   και β)  της ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης της σχετικής σύμβασης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο»

 Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (08:00 έως 14:00 την 25-7-2023) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν, όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr).

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό 6932733666 της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει.

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή το Νυχτερινό  Καταφύγιο των Αστέγων πρέπει να λειτουργήσει επιπλέον ώρες από 25 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου λόγω πρόβλεψης έκτακτων καιρικών συνθηκών.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευτύχης Δαμιανάκης