Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Επανάληψη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ενόψει της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2024 και του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2024

27.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:39

Λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της 26ης Σεπτεμβρίου 2023, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 27 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ 3 του Ν. 4555/2018).

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2024.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους  2024.

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Ευτύχιος Δαμιανάκης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου