Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ενόψει της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2024 και του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2024

15.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:55

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε  στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2024.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους  2024.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Ευτύχιος Δαμιανάκης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου