Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 15/5/2023

11.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:53

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 488 με αρ πρωτ 35496/25-4-2023 ,του Υπουργείου Εσωτερικών, την 15-05-2023  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 12:30   με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία EΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

4. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΦΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ.

5. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

6. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ.

7.  Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

8. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΔΗΣ -ΚΑΡΙΜΠΙΔΗΣ -ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.

9. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

10. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

11.Γνωμοδοτική απόφαση για τον ορισμό δημοτικού χώρου πλησίον πλατείας ΤΑΛΩ (στην ΔΕ Χανίων) ως χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης.

12.Γνωμοδοτική απόφαση για τον ορισμό θέσεων στάσης -στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων στην Παλιά Πόλη .

13. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος