Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Την Πέμπτη 6/7/2023

30.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:51

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 488 με αρ πρωτ 35496/25-4-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, την 06-07-2023  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 11:00   με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία LUCKY CENTRAL E.E   .

2. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ASTREA GARDEN  .

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  . 

4. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΙΣΙΛΙΑ  .

5. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΕΛΕΝΗ  .

6. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εκτός ΚΥΕ της εταιρείας ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ Ο.Ε  .

7. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ Α. ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Χ Ο.Ε   .

8. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ με την επωνυμία ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕW O.E .

9.Λήψη απόφασης για ενδεχόμενη οριστική αφαίρεση Άδειας Παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του ΚΥΕ της εταιρείας ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε   .

10.Λήψη απόφασης για ενδεχόμενη προσωρινή  αφαίρεση Άδειας Παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του ΚΥΕ της εταιρείας Ε. Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε .

11.Αισθητική αναβάθμισης και αστυνόμευσης της πλατείας Σπλάντζιας καθώς επίσης και  άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου  για την απαγόρευση διέλευσης τον οχημάτων μέσα από την πλατεία.

                                                                                  

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος