Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για την κοπή και την απομάκρυνση κλαδιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία

03.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:25

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες νομείς ή κατόχους ακινήτων ότι υποχρεούνται οι ίδιοι να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών, θάμνων δένδρων που λόγω μεγέθους, κλίσης, κατάστασης κλπ. εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) κατά μήκος του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση οχημάτων επί των οδών, την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών όπου υφίστανται πεζοδρόμια, καθώς και τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ.)

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και μετά την πάροδο εύλογης προθεσμίας από τη δημοσίευση του παρόντος ο Δήμος Χανίων και χωρίς άλλη ειδοποίηση και αποζημίωση για τυχόν βλάβες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες κοπής κλαδιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. και δύναται να καταλογίσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών σε βάρος των ιδιοκτητών.

Επισημαίνεται ότι η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων από δέντρα εντός ιδιόκτητων οικοπέδων, των οποίων τα κλαδιά εισέρχονται στο εύρος δρόμων και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών, αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα “Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών”, ακόμα και όταν τελείται από αμέλεια.