Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-10-2023

06.10.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:53

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 10η   Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57200/2023)

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57201/2023)

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57202/2023)

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57204/2023)

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57205/2023)

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΑΛΕΠΑ»

8.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ RECODE ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5052164 ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 5

10.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ RECODE ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5052164 ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3

11.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. 495/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑμεΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

16.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ