Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/01/2023

13.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:50

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.07.2022 Τεύχος Α’), μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 17η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

4.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΔΩΝ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ»

5.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 66/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 241/27-12-2022 ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡ. 328/2022, 329/2022 ΚΑΙ 330/2022 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

8.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

9.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41989/23-6-2022 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

10.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 94/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15236/8-3-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EUI – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (EUI-IA) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ: ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

12.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 67979/29-12-2022)

13.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 67950/29-12-2022)

14.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 68069/30-12-2022)

15.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

16.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

17.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ’ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

18.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 ΚΑΙ 16

19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ»

20.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 (ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ)»

21.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

22.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ» ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

23.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (53) ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

24.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

25.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

26.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ JUMBO ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

28.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Α5 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

30.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

31.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΝΛΑΝΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

32.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ COSMOTE A.E. ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ