Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2023

22.12.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:46

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 28η   Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

2.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 4127/20222 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.)

4.

ΕΝΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΔΕΝΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

5.

ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ»

7.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Α/Α2 σύμβαση του έργου (subproject) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον» (ΟΠΣ 5189738) – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» για τα Τμήματα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10

9.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (παρ. 2β άρθρου 32 Ν. 4412/2016)

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ»

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

14.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

15.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΓΟΥΝΑΔΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

16.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ