Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Παρουσίαση αποτελεσμάτων εκπαιδευτικού ερευνητικού Προγράμματος Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα: Στις 10/6 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

08.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:38

Το Πολυτεχνείο Κρήτης σας προσκαλεί το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, στις 17:00, στην ανοιχτή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος "Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών αναβάθμισης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων." Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνειούπολη, στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Κατσανεβάκης» (Γαλάζια Αμφιθέατρα, Γ2.2).
Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου TUC TIE Lab της Αρχιτεκτονικής Σχολής, ο Δήμος Χανίων επενδύει στη χωρική και παιδαγωγική αναβάθμιση των σχολείων του, ακολουθώντας και εξελίσσοντας τις καλές πρακτικές που καταγράφηκαν από τις εφαρμογές των προγραμμάτων "Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα" και "Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα 2.0" σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων.
Τα σχολικά συγκροτήματα που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα - Χανιά είναι:
- 4ο - 8ο Δημοτικά Σχολεία και 33ο Νηπιαγωγείο
- Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας
Στο επίκεντρο του προγράμματος αυτού βρίσκεται το σύγχρονο δημόσιο σχολείο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως τόπος που οφείλει να λειτουργεί για τα μέλη του υποστηρικτικά, τόσο στην παιδαγωγική όσο και στη κοινωνική του διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση του σχολικού χώρου με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μάθησης και κοινωνικοποίησης.
Για να διασφαλιστούν οι συνθήκες αυτές, το πρόγραμμα προχωράει σε πρώτο επίπεδο στην υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών.

Κινητήρια δύναμή του είναι η ουσιαστική αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου παιδαγωγικού χαρακτήρα του σχολικού χώρου. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία από το συμμετοχικό σχεδιασμό και το design thinking, το πρόγραμμα εφαρμόζει μια καινοτόμα πρακτική συνδιαμόρφωσης του σχολικού περιβάλλοντος, από κοινού με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, μέσα από αρχιτεκτονικές και παιδαγωγικές συνιστώσες.
Στο δεύτερο επίπεδο εφαρμογής, η μεθοδολογία των Εκπαιδότοπων έρχεται να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, η διαδικασία οδήγησε στο σχεδιασμό και την κατασκευή οκτώ custom-made αντικειμένων εκπαιδευτικού εξοπλισμού που αναβαθμίζουν το περιβάλλον του σχολείου αλλά και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αυτό. Η μεθοδολογία των Εκπαιδότοπων βασίζεται σε τρεις πυλώνες: το συμμετοχικό σχεδιασμό, τη σχεδιαστική σκέψη και την τεχνολογία των maker spaces.
Μέσα από τις δράσεις με τη σχολική κοινότητα, συνδυαστικά με την ενεργή συμμετοχή των Σχολικών Επιτροπών και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δυνατότητα του σχολικού χώρου να προσαρμόζεται και να ενισχύει τις μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς και την ικανότητα της σχολικής κοινότητας να τις εμπλουτίζει ενεργά.
Επιδιώχθηκε συνολικά μια αλλαγή παραδείγματος προς την κατεύθυνση ενός ωφέλιμου τόπου μάθησης, ο οποίος θα ξεπερνάει τα κυρίαρχα στερεότυπα που καθορίζουν τον υφιστάμενο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή, προβλέπεται να δημιουργήσει σταδιακά εύφορες συνθήκες τόσο για τη σχολική κοινότητα, διανθίζοντας την καθημερινότητα εντός του σχολείου με πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες, όσο και για την ευρύτερη τοπική κοινότητα.
Παρακολουθώντας την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες:
- Θα ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο που το πρόγραμμα συνέβαλε στην αναβάθμιση του σχολικού χώρου και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία των Χανίων.
- Θα μάθουν για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή μεθοδολογικών εργαλείων από το συμμετοχικό σχεδιασμό και το design thinking.
- Θα αλληλεπιδράσουν από κοντά με τα οκτώ custom-made αντικείμενα εκπαιδευτικού εξοπλισμού τα οποία συνδιαμορφώθηκαν από μαθητές και εκπαιδευτικούς σε βάθος μιας σχολικής χρονιάς στο περιβάλλον ενός maker space.
- Θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν τόσο με τα μέλη του Eργαστηρίου TUC TIE Lab, όσο και με μέλη της σχολικής κοινότητας, τα οποία θα μοιραστούν με το κοινό την εμπειρία τους.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

 

 

 

p1