Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόγραμμα εκλογών 21ης Μαΐου 2023

15.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:30

1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7:00 έως τις 19:00

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 26/2012).

Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων (μεταβολές που συντελέστηκαν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023) και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Εκλογικά Τμήματα

Σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τα εκλογικά τμήματα για το Δήμο Χανίων ανέρχονται σε 166, εκ των οποίων τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα (δύο αμιγή και δύο μεικτά) αφορούν σε ετεροδημότες και η ψηφοφορία για τα εν λόγω τμήματα θα διεξαχθεί στο 1ο Λύκειο Χανίων (πρώην ΑΒΕΑ) έναντι κολυμβητηρίου.

Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις για ορισμένες κατηγορίες εκλογέων (στρατιωτικών, ναυτικών που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία και ανδρών φρουράς εκλογικών τμημάτων κλπ).

Ετεροδημότες

Παρέχεται η δυνατότητα στους ετεροδημότες εκλογείς να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Παραλειφθέντες εκλογείς

Εκλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Χανίων. Το πιστοποιητικό εγγραφής χορηγείται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Γρηγορίου Ε’ 50, 1ος όροφος).

Διευκολύνσεις εκλογέων

Εκλογείς που λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοδύναμα τις προβλεπόμενες ενέργειας ψηφοφορίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή του αντιπρόσωπου της δικαστικής αρχής (άρθρο 83 του Π.Δ. 26/2012).

Σε εκλογικά κέντρα όπου διαπιστώθηκε δυσκολία προσπέλασης από εκλογείς με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα λειτουργεί χώρος υποδοχής και υποστήριξης και θα βρίσκεται υπάλληλος του Δήμου ο οποίος θα φροντίζει για την υποδοχή των εκλογέων και την επικοινωνία με τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

Προσέλευση και Αναγνώριση των ψηφοφόρων

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης.

Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, ενδεχομένως να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες εξαιτίας λαθών μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Στη περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητας τους.

Ενημερώνουμε ότι το τμήμα Δημοτικής κατάστασης του Δήμου Χανίων θα είναι ανοιχτό:

Την Παρασκευή 19/5/2023:

 07:30-20:00

Το Σάββατο 20/5/2023:

08:00-20:00

Την Κυριακή 21/5/2023:

07:00-19:00

Για την ομαλή εξυπηρέτηση των εκλογέων και τη διευκόλυνσή τους, ενημερώνουμε ότι:

1: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί φόρμα (Μάθε που ψηφίζεις) για τον ακριβή εντοπισμό του εκάστοτε εκλογικού τμήματος, η οποία είναι προσβάσιμη στον εξής διαδικτυακό τόπο: https://mpp.ypes.gov.gr/#/

2: Πληροφορίες θα δίδονται και στο Δημαρχείο Χανίων-Κυδωνίας 29, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό τις εξής ημέρες και ώρες:

Την Παρασκευή 19/5/2023: 15:30-21:00

Το Σάββατο 20/5/2023: 08:00-20:00

Την Κυριακή 21/5/2023: 07:00-19:00

Το Δημαρχείο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι το πέρας της εκλογικής διαδικασίας