Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 31 Ιανουαρίου 2023

25.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:56

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων» (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)

 

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, των εγγράφων με αρ. πρωτ  18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, της εγκυκλίου 426 με αρ. πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄ αρ. πρωτ .46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών την 31-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 έως 14:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ στην επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «ΒΕΝΕΤΗΣ» στην οδό Λ. Καραμανλή 99.

2. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Κ.Ε.

3. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία «ΚΛΙΚ».

4. Λήψη απόφασης για ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων με το όνομα Παναγιώτη Κλάδου.

5. Λήψη απόφασης για ονομασία ανώνυμης οδού που βρίσκεται στη συνέχεια της οδού «Εμμανουήλ Μαρκαντωνάκη» στην περιοχή της Χαλέπας, με το ίδιο όνομα.

6. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία «LUCKY CENTRAL E.E».

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης Κωνσταντίνος