Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ανακοίνωση συμμετεχόντων στoν 4ο κύκλο σεμιναρίων του Δήμου Χανίων για Α’ Βοήθειες, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα Χανίων

08.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:40

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει τους συμμετέχοντες οι οποίοι επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό-Περιφερειακό Τμήμα Χανίων.

Ο κατάλογος με τους επιλεχθέντες του 4ου κύκλου σεμιναρίων, οι οποίοι προέκυψαν με αυστηρή τήρηση προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής (αριθμοί πρωτοκόλλου):

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΑΪΟΥ 2023

ΑΡ. ΣΕΜ.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

Α.Π.

 

1


Τετάρτη ( 6 ώρες)


10 Μαΐου 


08.30-14.30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου –Δημαρχείο Χανίων – οδός Κυδωνίας  αρ. 29

24093

24094

24095

24127

24171

24236

24237

24253

24254

24258

24259

24275

24279

24299

24300

24309

24314

24335

24339

24347

24348

24364

24365

24436

24500

245242


Σάββατο ( 6 ώρες)


13 Μαΐου


09.00-15.00

Κτίριο Ερυθρού Σταυρού -  οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 126


24091

24103

24128

24162

24189

24215

24223

24238

24240

24243

24245

24265

24273

24277

24282

24286

24290

24297

24298

24305

24306

24316

24317

24352

24354


3

Δευτέρα (3 ώρες) &

 Τετάρτη (3 ώρες)

15& 17  Μαΐου

18.00 - 21.00

18.00-21.00

Κτίριο Ερυθρού Σταυρού -  οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 126

24104

24137

24144

24145

24158

24175

24183

24191

24213

24216

24226

24235

24246

24291

24294

24308

24312

24313

24320

24340

24341

24350

24351

24358

24363


4

Δευτέρα (3 ώρες)  &Τετάρτη( 3 ώρες)

22 & 24 Μαΐου  

18.00-21.00 &18.00-21.00

Κτίριο Ερυθρού Σταυρού -  οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 126

24078

24241

24242

24263

24272

24284

24310

24318

24321

24332

24359

24392

24406

24408

24428

24446

24457

24461

24464

24550

24784

24800

24805

24921

249235


Τετάρτη  ( 6 ώρες)


  24 Μαΐου


08.30-14.30


Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου –Δημαρχείο Χανίων – οδός Κυδωνίας  αρ. 2924108


24182


24311


24322


24323


24336


24344


24353


24560


24590


24594


24668


24801


24802


24804


24912


24954


25024


25178


25215

 

25217

 

25226

 

25227

 

25577

 

256106

Δευτέρα (3 ώρες)&

 Τετάρτη (3 ώρες)

29& 31  Μαΐου

18.00 - 21.00

18.00-21.00

Κτίριο Ερυθρού Σταυρού -  οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 126

24076

24190

24204

24231

24274

24293

24295

24301

24315

24319

24327

24329

24337

24343

24355

24357

24369

24391

24421

24528

24530

24578

24584

24586

247197


Τετάρτη ( 6 ώρες)


31 Μαΐου


09.00-15.00

Κτίριο Ερυθρού Σταυρού -  οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 126

24304

24430

24441

24515

24555

24568

24579

24581

24762

24793

24913

25082

25216

25225

25309

25368

25384

25398

25573

25574

25578

25579

25602

25612

 

Παράλληλα, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι θα επαναληφθούν και άλλοι κύκλοι Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών, μέχρι και τον Αύγουστο 2023. Συγκεκριμένα, ο 5ος Κύκλος θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2821341681 (Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων) ή 2821052550 (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Περιφερειακό Τμήμα  Χανίων), εργάσιμες ημέρες και ώρες  ή να στείλετε mail στο g-pprostasia@chania.gr.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Ενημέρωσης -Ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή  ΒΑΑ του Δήμου Χανίων», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ)  και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5060324/2.1).