Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 22/3/2023

17.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:52

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 22/3/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

1. Έγκριση 2ου /2022 πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος}

2. Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Χανίων έτους 2023, για υποβολή στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης {Δήμαρχος}

3. Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων (ομάδες 1,3,4) {Γενικός Γραμματέας}

4. Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης χρήσης γηπέδου Περιβολίων ως έδρα στη ΠΑΕ Χανιά {Αλόγλου}

5. Καθορισμός τιμών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις όμορες επιχειρήσεις {Αλόγλου}

6. Μη άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Κρήτης για ακίνητα και επικείμενα, κατόπιν της υπ’αριθμ. 23/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης {Αλόγλου}

7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων  {Αλόγλου}

8. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. {Αλόγλου}

9. Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ {Αλόγλου}

10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης {Αλόγλου}

11. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας λόγω 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}

12. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 21/2023 απόφασης Δ.Σ., που αφορά την έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}

13. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}

14. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμί Ενετικού Λιμένα Χανίων και τρόπος υποβολής αιτήσεων χρήσης 2023 {Κοτσιφάκης}

15. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2022 {Βλαζάκης}

16. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2022 {Βαρδάκης}

17. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής – εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Καυσίμων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2023 {Τσουπάκης}

18. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής – εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2023 {Τσουπάκης}

19. Συνδιοργάνωση αγώνων δρόμου Βενιζέλεια – Αγριμάκης 2023»  {Μιχαηλάκης}

20. Συνδιοργάνωση Μαραθωνίου Κρήτης 2023  {Μιχαηλάκης}

21. Διαβίβαση αίτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά την  χορήγηση  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ)»,   που  βρίσκεται στην 1η ΠΑΡΟΔΟ ΠΟΡΤΟΥ αρ. 6, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Νικηφοράκης}

22. Αποζημίωση ακινήτων επί της οδού Κανδάνου του Σχεδίου Πόλεως «ΝΕΑ ΧΩΡΑ» Δήμου Χανίων  {Χαζιράκης}

23. Παρακατάθεση αποζημίωσης γης και επικειμένων για διάνοιξη οδών βόρεια και μεταξύ των Ο.Τ. 1193 και 1194 περιοχής «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

24. Καταβολή αποζημίωσης προς την ιδιοκτησία με Κ.Κ. 080724 στο όριο του σχεδίου πόλης της περιοχής «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ» Δήμου Χανίων  {Χαζιράκης}

25. Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτου με Κ.Κ./ 024105/ΟΤ 152-706 της περιοχής «Μουρνιών» Δήμου Χανίων  {Χαζιράκης}

26. Αποζημίωση ακινήτων για την διάνοιξη  της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 1216 και 1217 του Σχεδίου Πόλεως περιοχής «Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή» Δήμου Χανίων  {Χαζιράκης}

27. Έναρξη διαδικασιών συμψηφισμού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ιδιοκτησιών σχεδίου πόλεως «Παρηγοριά – Βαμβακόπουλου» (Βακάκη κλπ –  3/23 απόφαση επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων) {Χαζιράκης}

28. Εισήγηση επί των ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διόρθωση – διευκρίνηση των ορίων του οικισμού Κορακιών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων (Τμήμα Β) (4/23 απόφαση επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων) {Χαζιράκης}

29. Έγκριση πεπραγμένων επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 {Χαζιράκης}

30. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Δημοτικής Κοινότητας Δαράτσου – οικισμός Κάτω Δαράτσο  {Καλογριδάκης}

31. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Δημοτικής Κοινότητας Δαράτσου – οικισμός Άνω Δαράτσο  {Καλογριδάκης}

32. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Τοπική Κοινότητα Σταλού – οικισμός Άνω Σταλού  {Καλογριδάκης}

33. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας –  Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας – οικισμός Αγία Μαρίνα {Καλογριδάκης}

34. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας –  Κοινότητα Γαλατά {Καλογριδάκης}

35. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου γυμνασίου και εσπερινού γυμνασίου, 4ου γενικού λυκείου Χανίων και εσπερινού λυκείου (σχολικό συγκρότημα Αμπεριάς)»  {Καλογριδάκης}

36. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων 2019»  {Καλογριδάκης}

37. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης  «Μελέτη ανέγερσης έδρας τοπικής επιτροπής στο Ο.Τ. Γ 138Α της Π.Ε. 1 Πάνω Σούδας»  {Καλογριδάκης}

38. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών εκτός Δ.Ε. Χανίων»  {Καλογριδάκης}

39. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας 2020» {Καλογριδάκης}