Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 12/12/2023

08.12.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12/12/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. Ορισμός εκπροσώπου στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων {Δήμαρχος}
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 3. Στήριξη της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη {Βάμβουκας}
 4. 4.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Γιαννακάκης}
 6. Ορισμός ορκωτών λογιστών στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για τη χρήση 2023 {Γιαννακάκης }
 7. Διαγραφή του τέλους ακαθαρίστων 0,5% (Μιχελάκης Παναγιώτης)  {Αλόγλου }
 8. Διαγραφή και επαναβεβαίωσή ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ (Αγγελάκη Ναυσικά) {Αλόγλου}
 9. Έγκριση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής { Αλόγλου }
 10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025  {Βαρδάκης}
 11. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δράσεων για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2024  {Νικηφοράκης}
 12. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου οδού Αποκορώνου και Περίδου γωνία {Νικηφοράκης}
 13. Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πολεοδόμησης και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Αγίας Φωτεινής του Δήμου Χανίων– ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»{Χαζιράκης}
 14. Καταβολή  συμπληρωματικής αποζημίωσης προς την ιδιοκτησία με κ.κ. 045011/ΟΤ773 της περιοχής “Λενταριανά” Δ. Χανίων { Χαζιράκης }
 15. Έναρξη διαδικασιών συμψηφισμού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ιδιοκτησιών σχεδίου πόλεως «Παρηγοριά Βαμβακόπουλου» { Χαζιράκης }
 16. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 070263/ΟΤ56-57-160 της περιοχής «Π. Σούδα»  { Χαζιράκης }
 17. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως με μετατόπιση πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ.Γ559 και Γ563 της πολεοδομικής μελέτης, στην περιοχή Παχιανά Ι του Δήμου Χανίων. {Χαζιράκης}
 18.  Αντικατάσταση μέλους/εκπροσώπου του Δήμου Χανίων, λόγω συνταξιοδότησης, της Κοινής Επιτροπής υλοποίησης και παρακολούθησης του αντικειμένου της από 20/1/2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων  {Τσουπάκης}
 19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΙΩΝ»  { Καλογριδάκης }
 20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ)»  {Καλογριδάκης}
 21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2019”.' {Καλογριδάκης}
 22. Έγκριση 2ου   Ανακεφαλαιωτικού και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου  “Συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων ” {Καλογριδάκης}
 23. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου: “Συντήρηση σχολικών μονάδων 2022 Δ.Ε. Χανίων” {Καλογριδάκης}
 24. Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης  του έργου   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ» {Καλογριδάκης}
 25. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή Καλαθάς -Χωραφάκια Δ.Ε Ακρωτηρίου {Καλογριδάκης}
 26. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας σε τμήμα κυκλοφορίας οδού Φλωράνς {Καλογριδάκης}
 27. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στις  οδούς Κυδωνίας -Πλατεία 1866-Κορκίδη-Κορωναίου και Παρθενίου Κελαϊδή {Καλογριδάκης}