Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14/6/2023

09.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:51

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14/6/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)


 1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 56/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ που αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ ΑμεΑ {Βαλυράκης}
 7. Διαγραφή οφειλών τέλους αποκομιδής απορριμμάτων {Αλόγλου}
 8. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων {Αλόγλου}
 9. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου {Αλόγλου}
 10. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (Γιαννούλης Γεώργιος) {Αλόγλου}
 11. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (ΓΙΟΥΡΟΠΡΕΝΤ ΑΕ) {Αλόγλου}
 12. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (Κουκουράκης) {Αλόγλου}
 13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου (Μ.Α.Ι.Χ) και του Δήμου Χανίων {Ψαρουδάκης}
 14. Τροποποίηση / επέκταση σύμβασης υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Νικηφοράκης}
 15. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 66 του Ν. 4849/21 αντιστοίχισης πωλητών λαϊκών αγορών με θέσεις που καταλαμβάνουν {Νικηφοράκης}
 16. Τροποποίηση / επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 260/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 8/2023 απόφασης του Δ.Σ. για την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}
 17. 17.    Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 153/2023  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που αφορά την  χορήγηση  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ)», που  βρίσκεται στην 1η ΠΑΡΟΔΟ ΠΟΡΤΟΥ αριθμ. 6, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων»  {Νικηφοράκης} 
 18. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας  {Μιχαηλάκης}
 19. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Καμπανίου  {Μιχαηλάκης}
 20. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου των Αγ. Αποστόλων  {Μιχαηλάκης}
 21. Παραχώρηση χώρου πάρκινγκ στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Σούδας   {Μιχαηλάκης}
 22. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης-Δήμαρχος} 
 23. Άσκηση ή μη του δικαιώματος μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος των συμβάσεων για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (καθαρισμός και σάρωση οδών & καθαρισμός παραλιών) για τη χρονική περίοδο 2023 – 2024 {Τσουπάκης}
 24.  Απόδοση νέου οικοπέδου αντί αποζημίωσης {Χαζιράκης}
 25.     Παράταση της διάρκειας της σύμβασης του Υποέργου 7:  «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με MIS 5034916: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Καλογριδάκης}
 26.     Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 294/2019 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την  έγκριση σύμβασης για την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στο 2ο Σώμα προσκόπων  {Χαζιράκης}
 27.        Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων περιοχών «Κ. Μουρνιών» και «Κ. Μετόχι» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 28.  Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων περιοχής «Κ. Μουρνιών» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 29.  Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων περιοχής «Χαλέπα» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 30.   Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία 080219 / όριο Σχεδίου Πόλεως «Πάνω Σούδα» {Χαζιράκης}
 31.  Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων περιοχής «’Άγιος Λουκάς» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 32.   Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων περιοχής «Παρηγοριά Βαμβακόπουλο» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 33. Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων περιοχής «Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 34.   Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 1051/2014 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων {Χαζιράκης}
 35.   Προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 0502004/ΟΤ1296 της περιοχής «ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ» του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 36.  Απόδοση νέου οικοπέδου αντί αποζημίωσης {Χαζιράκης}
 37.  Αναγνώριση της οδού που ενώνει τους οικισμούς Γαλατά (τμήμα Β) με Κάτω Γαλατά-Καλαμάκι (τμήμα Γ) της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων, ως κύρια δημοτική οδό {Χαζιράκης}
 38.   Έγκριση μελέτης κυκλοφορίας – εργοταξιακής σήμανσης έργου «υπογειοποίηση δικτύου μέσης τάσης» για λόγους καλύτερης εκμετάλλευσης επί της εθνικής οδού 94 αεροδρόμιο Σούδα {Καλογριδάκης}
 39.    Μονοδρόμηση της οδού Αγίου Χριστοφόρου στη περιοχή Λειβάδια Χανίων και προτεραιοποίηση των οδών Μαυριγιαννάκη και Πουλάκη {Καλογριδάκης}
 40.  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – θέσεις στάσης τουριστικών λεωφορείων {Καλογριδάκης}
 41.  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδού Νικηφόρου Φωκά {Καλογριδάκης}
 42.  Μελέτη αντίστροφης κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων στην οδό Πατριάρχου Αθανασίου -περιοχή ΑΒΕΑ- ΔΕ Χανίων (ανάκληση της υπ’αριθμ. 155/2021 απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής – μη διεκπεραιωμένης λόγω  ελλιπών στοιχείων)  {Καλογριδάκης}
 43.  Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – επιμέρους μελέτη στη περιοχή 8Γ – σχολικό συγκρότημα παραπλεύρως της οδού Αναπαύσεως Δ.Ε Χανίων (1ο Δημοτικό Σχολείο – 1ο νηπιαγωγείο) {Καλογριδάκης}
 44.  Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων και συγκεκριμένα την επιμέρους μελέτη στη περιοχή 8Ε’, ήτοι το σχολικό συγκρότημα στη θέση «ΦΡΟΥΔΙΑ» Χαλέπας (Μουσικό Σχολείο, 11ο Δημοτικό – 11ο νηπιαγωγείο) {Καλογριδάκης}
 45.  Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΔΕ Χανίων – σχολικό συγκρότημα Νέας Χώρας (5ο Γυμνάσιο 1ο ΓΕΛ, 5ο και 6ο Δημοτικό, Παιδικός Σταθμός) {Καλογριδάκης}
 46.  Θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ – Δημοτική Κοινότητα Σούδας {Καλογριδάκης}
 47.     Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – επιμέρους μελέτη στη περιοχή 8Γ – σχολικό συγκρότημα παραπλεύρως της οδού Αναπαύσεως Δ.Ε Χανίων (1ο Δημοτικό Σχολείο – 1ο νηπιαγωγείο) {Καλογριδάκης}
 48.      Παράταση της διάρκειας της σύμβασης του Υποέργου 7:  «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με MIS 5034916: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Καλογριδάκης}
 49.  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 248/2023 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την ανάληψη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων των διαδικασιών επίτευξης της μελετητικής επάρκειας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση – πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου» {Καλογριδάκης}
 50.   Εισήγηση για μετάθεση του χρόνου παράδοσης, που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (53) ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Καλογριδάκης}