Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

29/05/2020, Προμήθεια αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ και της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χάνιων

29.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:44

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ