Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 26/06/2020 09:06

26/06/2020, Προμήθεια αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ και της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Αναλυτική Πρόσκληση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς