Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

26/06/2020, Προμήθεια αντισηπτικών για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ και της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

26.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:56

Αναλυτική Πρόσκληση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς