Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

06-10-2020, Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Χανίων

06.10.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:26

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑ