Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 13/11/2020 09:11

13/11/2020, Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προυπολογισμός