Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

13/11/2020, Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

13.11.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:58

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προυπολογισμός