Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

26/05/2020, Προμήθεια καυσίμων και χημικού πρόσθετου κατάλυσης καυσαερίων adblue καυσίμων κίνησης οχημάτων του Δήμου Χανίων

26.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ