Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 11/09/2020 11:09

11/09/2020, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPD ΣΕ PDF