Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

11/09/2020, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:55

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPD ΣΕ PDF