Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

25/05/2020, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (αντισηπτικά) στο πλαίσιο της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες του Δημοτικού οργανισμού κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων.

25.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:09

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ