Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

29/5/2020, Ανάρτηση Αιτιολογικής Έκθεσης για διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα επί της Οδού Βιβιλάκη

29.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:52

Αναρτούμε την Αιτιολογικής Έκθεση για διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα επί της Οδού Βιβιλάκη.

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ (Αμαλιάδας 17 Τ.Κ 11523) μέσα σε ένα μήνα

Περισσότερες Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Δόμησης 28213-41238 , 28213-41220

Αιτιολογική έκθεση