Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

29/07/2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ»

29.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:46

Τo  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων»,  που εδρεύει στα Χανιά Ν. Χανίων

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ

Παράρτημα ΗΥ Α1_22

Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση ΑΣΕΠ εμπειρίας