Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

04/03/2020, Δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων Δήμου Χανίων

04.03.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:13

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του
Δήμου Χανίων, για την περίοδο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 20/03/2021, εφόσον τηρηθούν απολύτως
όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:
ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕ
ΙΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΟΡΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΚ8 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 27 5,16 * 5,16 21.500,00
ΑΚ9 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 27 5,16 * 5,16 26.500,00
ΑΚ10 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 27 5,16 * 5,16 21.500,00
ΑΚ11 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ
27 5,16 * 5,16 21.500,00
ΑΚ12 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ
27 5,16 * 5,16 21.500,00
ΑΚ13 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ
27 5,16 * 5,16 26.500,00
ΑΚ14 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ
ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ
27 5,16 * 5,16 21.500,00
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα τρίτη και ώρα από 9:00π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), Κυδωνίας
29, Χανιά, Τ.Κ. 73135.

        Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του

Δήμου Χανίων, για την περίοδο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 20/03/2021, εφόσον τηρηθούν απολύτως

όλοι οι όροι της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της

αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), Κυδωνίας

29, Χανιά, Τ.Κ. 73135.

 

Αναλυτική Διακήρυξη