Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

19/5/2020, Ανακοίνωση ειδοποίησης ενδιαφερομένων για την διόρθωση ορίων οικισμού Κουνουπιδιανά Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων

20.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:25

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από την Πέμπτη 21-5-2020 έως και την Τετάρτη 10-6-2020, στην είσοδο (πίνακα ανακοινώσεων) της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Χανίων (25ης Μαρτίου 87 Σούδα Χανίων), προκειμένου να λάβουν γνώση της με αρ. 165/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ΑΔΑ:ΩΡΧ1ΩΗ5-5Θ0), στην οποία αποφασίστηκε η διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Νομάρχη Χανίων με τη οποία καθορίστηκαν τα όρια του οικισμού Κουνουπιδιανά Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων και συγκεκριμένα η θέση των σημείων Ρ’ και Σ’ και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός του χρονικού αυτού διαστήματος στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της παραπάνω διόρθωσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μέσω της ιστοσελίδας www.chania.gr Προκυρήξεις-Διαβουλεύσεις, στην οποία θα είναι αναρτημένο.

Η Δ/ντρια

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ