Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

13/11/2020, Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «1ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» (Δ/ΝΣΗ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΧΑΝΙΑ).

13.11.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:30

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «1ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» (Δ/ΝΣΗ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΧΑΝΙΑ).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 17 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Περίληψη προκήρυξης

Αίτηση συμμετοχής

Οικονομική προσφορά