Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

21/07/2020, Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δημ.Γηροκομείου του Δήμου Χανίων, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

21.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, προυπολογισμού 3.368,53  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%)

Αναλυτική Πρόσκληση

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς