Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 02/10/2020 03:10

02/10/2020, Διευκρίνιση στην αρ.50805/28-09-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων

 

Διευκρίνιση στην  αρ.50805/28-09-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων (Σχετική η από 28/09/2020 δημοσίευση στο Site του Δήμου Χανίων)

Διευκρίνηση