Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

21/02/2020,ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

21.02.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:39

 

O Δήμος Χανίων προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της Μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ εκτιμώμενης αξίας 312.401,59(με Φ.Π.Α. 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στις κατηγορίες:

  • 07 : Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

  • 08 : Στατικές Μελέτες

  • 09 : Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές

  • 21 : Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του Δήμου Χανίων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τζανακάκη 86 και Ερωτοκρίτου στα Χανιά και την αξιοποίησή του ως νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης και την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση, δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες 1)Του Δήμου Χανίων www.chania.gr και 2) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr .

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ