Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

03/11/2020, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ (για λογαριασμό της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

03.11.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:19

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι:

Εκτίθενται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο ισογείων  καταστημάτων που βρίσκονται  εντός δημοτικής λαχαναγοράς Χανίων στην περιοχή Πελεκαπίνα  με τους παρακάτω όρους οι οποίοι καθορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ αριθ. 27/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στις 18/11/2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 11.00 π.μ και ώρα λήξης την 12η μεσημβρινή, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισμών της εκμισθώτριας εταιρείας «ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΕ», όπως αυτή ορίστηκε στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδριάζουσας στην έδρα της, Περίδου και Υψηλαντών στα Χανιά Κρήτης.

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος (Νο 18)

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστημάτων (Νο 19, 20)