Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

3/7/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

03.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΕΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ