Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 03/07/2020 10:07

3/7/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΕΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ