Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

21/04/2020, Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού CAD

21.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:42

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε προσφορά για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών CAD για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, για ένα έτος, προϋπολογισμού 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Αναλυτικά η πρόσκληση