Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

29/07/2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

29.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:31

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ να καταθέσει οικονομική προσφορά για  την ανάθεση της «ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 22.320,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.

Η ανάθεση της υπηρεσία ς θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) .

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι την Τρίτη 04/08/2020 ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση