Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

27/07/2020, Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, Να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την ανάθεση της εργασίας «Βοτανίσματα στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων»,

27.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:34

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΑΛΕΙ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ,

 

 Να υποβάλλει οικονομική προσφορά  για την ανάθεση της εργασίας  «Βοτανίσματα στα σχολεία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων», σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση  της Διεύθυνσης Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που τη συνοδεύουν.

Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  13.261,80 € με το Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί τις επιχορηγήσεις ΚΑΠ που λαμβάνει η σχολική επιτροπή από το Δήμο Χανίων.

 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στο  γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 1ος όροφος.

Αναλυτικά η πρόσκληση