Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

28/07/2020. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.967,60€ ΜΕ Φ.Π.Α 24 %».

28.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 07:09

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ να καταθέσει οικονομική προσφορά για  την  εργασία  συντήρησης – ανακαίνισης  τουαλετών  του σχολικού συγκροτήματος 2ου ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ.

Οι εργασίες που αφορούν την συντήρηση – ανακαίνιση  τουαλετών σχολικού συγκροτήματος 2ου ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, περιγράφονται  στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής.

 Η ανάθεση της εργασίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι την Τρίτη 04/08/2020 ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

Αναλυτικά η πρόσκληση