Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 29/11/2021 01:11

29/11/2021, Προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ