Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 14/10/2021 08:10

14/10/2021, Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ