Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 30/08/2021 01:08

30/08/2021, ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)».

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPD ΣΕ PDF